marinpol zarzadzanie nieruchomosciami

Zarządzanie i administrowanie. Pełny zakres obsługi wspólnot mieszkaniowych, od procesu tworzenia, po bieżący monitoring prawny i finansowy.


marinpol obsluga finansowa wspolnot mieszkaniowych

Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych. Przygotowanie i wdrożenie planu finansowego. Sporządzanie rocznego bilansu oraz windykacja należności.


marinpol prace konserwacyjne

Całodobowa obsługa techniczna nieruchomości. Organizacja i nadzór nad przeglądami technicznymi.


Marinpol

Poprzez Zarządzanie Nieruchomością rozumiemy wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych, rozszerzonych o podejmowanie wszelkich decyzji mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz - gdy jest to możliwe - podwyższenie jej wartości rynkowej, a także aktywne doradztwo i planowanie działań służących temu celowi. Wszystkie podejmowane przez nas działania wykonywane są jednak z pełnym poszanowaniem prawa, a przede wszystkim prawa własności i współwłasności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej Zarządcy Nieruchomości.

Firma nasza oferuje właścicielom możliwość rzeczywistego wpływania na stan swojej nieruchomości i jej otoczenia. Wysoki standard usług i jakość działania są możliwe dzięki doświadczeniu i znajomości rynku nieruchomości.

Kompleksową obsługę zarządzanych przez nas nieruchomości prowadzimy w oparciu o współpracujące z nami, sprawdzone i rzetelne firmy zewnętrzne, które są w stanie zapewnić niezawodność obsługi nieruchomości i wysoką jakość usług. Nie oznacza to oczywiście, że Wspólnota lub właściciel powierzonej nam nieruchomości ma ograniczone prawo doboru firm. W tym i w każdym innym zakresie ściśle współpracujemy z właścicielem lub przedstawicielami mieszkańców, którzy wchodzą w skład Rad lub Zarządów poszczególnych Wspólnot.

Oferujemy Państwu przyjazne dla mieszkańców i użytkowników administrowanie Państwa nieruchomością. Gwarantujemy dyspozycyjność administratora, który będzie często obecny na terenie nieruchomości oraz dostępny pod telefonem komórkowym. Administratorów i wszystkich pracowników zatrudnionych w naszej firmie cechuje wysoka kultura osobista, niezbędne kwalifikacje oraz pełne zaangażowanie.

Firma Marinpol posiada w ramach prowadzonej działalności ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związane bezpośrednio ze świadczeniem usług w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą.