marinpol zarzadzanie nieruchomosciami

Zarządzanie i administrowanie. Pełny zakres obsługi wspólnot mieszkaniowych, od procesu tworzenia, po bieżący monitoring prawny i finansowy.


marinpol obsluga finansowa wspolnot mieszkaniowych

Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych. Przygotowanie i wdrożenie planu finansowego. Sporządzanie rocznego bilansu oraz windykacja należności.


marinpol prace konserwacyjne

Całodobowa obsługa techniczna nieruchomości. Organizacja i nadzór nad przeglądami technicznymi.


AKTY PRAWNE

Poniżej zebraliśmy podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie każdej nieruchomości.
Pliki w formacie pdf. Do poprawnego odczytania użyj darmowego Acrobat Reader.

1. Ustawa z dnia 24.VI.2000r. O Własności lokali

Ustawa określa zasady ustanawiania odrębności lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli lokali oraz sposób sprawowania zarządu nieruchomością wspólną.

Pobierz dokument: Ustawa z dnia 24.06.1994

Pobierz dokument: Zmiana do ustawy O własności lokali z dnia 16.03.2000r


2. Ustawa z dnia 21.III.1997r. O Gospodarce nieruchomościami

Ustawa określa zasady m.in. gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego, podziału nieruchomości oraz ich scalania, wyceny nieruchomości, działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami itd.

Pobierz dokument: Ustawa z dnia 21. III. 1997r. O gospodarce nieruchomościami


3. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r.

Reguluje sprawy dotyczące warunków technicznych budynków

Pobierz dokument: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych


4. Ustawa z dnia 21.VI.2001r. O Ochronie praw lokatorów

Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Pobierz dokument: Ustawa z dnia 21. VI. 2001r. O Ochronie praw lokatorów


5. Ustawa z dnia 7.VII.1994r. Prawo budowlane

Ustawa normuje działalność obejmującą zasady projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, określa także zasady działania organów administracji publicznej w tym zakresie.

Pobierz dokument: Ustawa z dnia 7. VII. 1994r. Prawo budowlane


6. Ustawa z dnia 23.IV.1964r. Kodeks cywilny

Reguluje stosunki cywilno-prawe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Pobierz dokument: Ustawa z dnia 23. IV. 1964r. Kodeks cywilny


7. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

Określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych.

Pobierz dokument: Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji


8. Prawo energetyczne

Określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa

Pobierz dokument: Prawo energetyczne