marinpol zarzadzanie nieruchomosciami

Zarządzanie i administrowanie. Pełny zakres obsługi wspólnot mieszkaniowych, od procesu tworzenia, po bieżący monitoring prawny i finansowy.


marinpol obsluga finansowa wspolnot mieszkaniowych

Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych. Przygotowanie i wdrożenie planu finansowego. Sporządzanie rocznego bilansu oraz windykacja należności.


marinpol prace konserwacyjne

Całodobowa obsługa techniczna nieruchomości. Organizacja i nadzór nad przeglądami technicznymi.


Korzystaj z naszego doświadczenia

Firma "MARINPOL" jest całkowicie prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą od 1 kwietnia 1987 roku.

Administrowaniem i zarządzeniem nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych zajmujemy się od 1 lipca 1995 r. Zaistnieliśmy na rynku trójmiejskim jako jedna z pierwszych firm świadczących takie usługi. Posiadamy więc wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

Firma nasza nawiązała współpracę z wieloma firmami z branży budowlanej, ubezpieczeniowej, z firmami świadczącymi usługi utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni oraz konserwacji poszczególnych urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości. Stałe kontakty oraz nasza wieloletnia obecność na rynku pozwalają nam zaoferować naszym Wspólnotom korzystne warunki przy realizacji swoich zadań.

Nowopowstającym Wspólnotom dzięki temu doświadczeniu możemy pomóc w przeprowadzeniu pierwszych zebrań i podjęciu niezbędnych uchwał. Umożliwia nam to szybkie otrzymanie numeru REGON, założenie dla Wspólnoty konta bankowego, otrzymanie numeru NIP, a następnie doprowadzenie do zawarcia umów pomiędzy Wspólnotą, a firmami dostarczającymi energię cieplną, gaz, energię elektryczną, wywożącymi nieczystości oraz dostarczającymi wodę i doprowadzającymi ścieki.

Często wiąże się to z przepisaniem takich umów zawartych uprzednio przez firmy deweloperskie oraz z dokonaniem rozliczeń z tego tytułu pomiędzy deweloperem, a Wspólnotą i jej członkami.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta i współpracy.