marinpol zarzadzanie nieruchomosciami

Zarządzanie i administrowanie. Pełny zakres obsługi wspólnot mieszkaniowych, od procesu tworzenia, po bieżący monitoring prawny i finansowy.


marinpol obsluga finansowa wspolnot mieszkaniowych

Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych. Przygotowanie i wdrożenie planu finansowego. Sporządzanie rocznego bilansu oraz windykacja należności.


marinpol prace konserwacyjne

Całodobowa obsługa techniczna nieruchomości. Organizacja i nadzór nad przeglądami technicznymi.


W ramach usługi administrowania oferujemy między innymi:

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością:

 • rejestracja wspólnoty, założenie i prowadzenie konta bankowego, NIP, REGON, etc.
 • protokolarne przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji technicznej
 • prowadzenie miesięcznych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości pomiędzy członków Wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • zawieranie w imieniu i na rachunek Wspólnoty umów na dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków,
  o świadczenie usług wywozu nieczystości i ubezpieczenia nieruchomości
 • zawieranie w imieniu i na rachunek Wspólnoty umów o konserwację urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne (wideodomofony, bramy garażowe i wjazdowe na posesję, wentylacje garaży, kotłownie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych obiektu
 • obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • organizowanie obsługi prawnej

Obsługa finansowa:

 • prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowanie projektów oraz rozliczanie planów gospodarczych
 • sporządzanie bilansu rocznego i rocznych sprawozdań finansowych,
  a także bieżących informacji o poniesionych kosztach utrzymania i przychodach nieruchomości
 • windykacja należności (informacje, wezwania, upomnienia, pozwy sądowe w trybie uproszczonym, sprawy komornicze)

Obsługa techniczna:

 • Utrzymywanie całodobowego, przez wszystkie dni w roku, pogotowia lokatorskiego dla instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej, centralnego-ogrzewania, gazowej i elektrycznej
 • W przypadku zaistnienia awarii - niezwłoczne zabezpieczenie miejsca jej powstania i podjęcie działań w celu zminimalizowania ewentualnych szkód
 • Pilnowanie terminów i zlecanie przeglądów technicznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Zawieranie w imieniu Wspólnoty umów o roboty remontowe lub modernizacyjne nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne po przeprowadzeniu akcji ofertowej lub przetargu
 • Zawieranie w imieniu Wspólnoty umów o okresowe przeglądy nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Kontrola prawidłowości wykonywania zawartych umów.

Usługi dodatkowe:

 • utrzymanie czystości
 • pielęgnacja zieleni
 • usługi konserwatorskie.

Koszt zarządzania wraz z prowadzeniem księgowości jest wyliczany po przeprowadzeniu rozmowy określającej stan nieruchomości. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy.